VÅR POLICY

 

ML Estetik arbetar för en trygg och säker verksamhet. För att kunna bibehålla denna verksamhet har vi följande policy:
  • Enbart certifierad och legitimerad behandlare finns hos ML Estetik
  • Vi följer GDPR och förvarar kunddokumentation i säkerhet
  • Genom att boka tid hos ML Estetik godkänner du samtidigt den policy vi har vid avbokning
  • De produkter som används vid ML Estetik är godkända för bruk i Sverige
  • ML Estetik värnar om miljön och har avtal med Apotek för destruering av material samt att övrigt material sorteras på kommunal sortergård