GDPR

ML Estetik följer EU:s dataskyddsförordning GDPR, vilken i lag reglerar hanteringen av bland annat de personuppgifter som dokumenteras i samband med ett besök hos oss
Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PUL) med General Data Protection Regulation (GDPR). Den nya lagen stärker än mer medborgarens skydd mot otillbörlig användning av personuppgifterna. Detta innebär bland annat att för ML Estetik´s kunder att:
  • Rättighet att bli informerad om vilka uppgifter som samlas in
  • Samtycke ska lämnas innan personuppgifter används
  • Insyn i vilka uppgiften som lagrats och hur de används
  • Insamlade uppgifter ska sparas i läsbart format
  • Uppgifterna ska korrigeras på begäran
  • Uppgifter ska kunna begränsas och även invändas mot
  • Vid dataintrång ska information om detta ges
För att läsa Dataskyddsförordningen i sin helhet, klicka här.