ML Estetik Behandlingar Filler

 

FILLERS

Fillers är baserad på hyaluronsyra och liknar den som redan finns i kroppen. Hyaluronsyran har en mycket stor förmåga att binda vatten och resultatet är en geléliknande substans som smörjer, stötdämpar och verkar fuktgivande för huden. Fillers injeceras för att ge en bättre utfyllnad i olika områden tex rynkor och mindre insjunkna partier. Fillers används även i läpparna för att korrigera olikheter och som utfyllnad.
Hyaluronsyra bryts ned över tid och det är individuellt hur länge effekten kvarstår men en behandling med fillers håller vanligtvis 6 - 12 månader. Är det första gången en fillersbehandling görs bör en påfyllning göras efter 4 månader.
All vävnad i kroppen åldras med tiden och det första tecknet är den volymförlust som blir i vävnaden. Läpparna blir tunnare och rynkor på överläppen börjar vandra ned på överläppen. Hyaluronsyra binder fukt och detta är en bidragande orsak till varför just detta fungerar så bra att fylla bland annat läppar med. Tunna läppar är också medfödda och då är det inte cell- och vätskeförlust i sig som är problemet utan avsaknad volym. I exemplen ovan är fillers en mycket bra produkt för att få vackra läppar.
Andra områden att behandla med fillers är vecket mellan näsa och mun, nedåtgående mungipor samt kinder och näsa. En fillersbehandling kombineras ofta med behandling av botulinumtoxin för att få mesta effekt på rynkor som bildas på grund av muskelarbete.
Vid behandling mot rynkor kan en kombination av botulinumtoxin och fillers ge ett mycket bra resultat. Vissa rynkor är kraftiga och har funnits så länge att de blivit så kallade statiska, dvs syns även i ett avslappnat ansiktet. Dessa rynkor måste behandlas under en längre tid och för att uppnå önskad effekt kan rynkan fyllas med hyaluronsyra och på så vis fylla ut rynkan underifrån.
Inför din behandling med fillers i läpparna bör du tänka på följande:
  • Att inte ha infektion eller behandling för sådan, ej heller ha feber eller sjukdomskänsla
  • Att inte vara gravid eller amma
  • Att inte dagen före eller på behandlingsdagen ta blodförtunnande medel , varken läkemedel, kosttillskott eller naturläkemedel med denna effekt
Inför behandlingen kommer du att fylla i en hälsodeklaration. Individuella förutsättningar avgör vilket preparat och vilken behandlingsteknik som är lämplig. Även materialåtgång, pris och behandlingsplan redovisas och du som kund har alltid möjlighet att antingen genomföra behandlingen direkt eller återkomma när du är förberedd.
Innan behandlingen inleds kommer du få möjlighet att använda smärtlindrande kräm på det område som ska behandlas. Denna kräm ska appliceras på området och har full verkan efter ca 15 minuter. Upplevelse av smärta är individuell och en behandling är behagligare att genomföra om smärtan kan dämpas.
Behandling med fillers är ett mindre ingrepp och orsakar sällan några problem. Allergiska reaktioner är mycket ovanliga och de övergående besvär som kan vara märkbara är blåmärke, svullnad och lokal ömhet.
Har du frågor är du varmt välkommen att ringa eller mejla, om du vill boka online kan du göra det här:

 

KONTAKTA OSS     BOKA ONLINE