ML Estetik Behandlingar Botulinumtoxin

 

BOTULINUMTOXIN

Rynkor som kvarstår i ansiktet även i vila samt mimik som gör att vi ser sura och arga ut är något vi gärna vill vara utan. Genom att behandla vissa muskler i ansiktet kan dessa rynkor, och den mimik som ger rynkorna, begränsas. Denna behandling görs via injektion med små mängder av botulinumtoxin. Preparatet kan även användas vid behandling mot migrän, mot tandgnissel och mot svettningar.
Vid behandling mot rynkor kan en kombination av botulinumtoxin och fillers ge ett mycket bra resultat. Vissa rynkor är kraftiga och har funnits så länge att de blivit så kallade statiska, dvs syns även i ett avslappnat ansiktet. Dessa rynkor måste behandlas under en längre tid och för att uppnå önskad effekt kan rynkan fyllas med hyaluronsyra och på så vis fylla ut rynkan underifrån.
Inför din behandling med fillers i läpparna bör du tänka på följande:
  • Att inte ha infektion eller behandling för sådan, ej heller ha feber eller sjukdomskänsla
  • Att inte vara gravid eller amma
  • Att inte dagen före eller på behandlingsdagen ta blodförtunnande medel , varken läkemedel, kosttillskott eller naturläkemedel med denna effekt
Inför behandlingen kommer du att fylla i en hälsodeklaration samt svara på frågor om nuvarande hälsotillstånd och om du genomgått tidigare behandlingar i ansiktet. Individuella förutsättningar avgör vilket preparat och vilken behandlingsteknik som är lämplig. Även materialåtgång, pris och behandlingsplan redovisas och du som kund har alltid möjlighet att antingen genomföra behandlingen direkt eller återkomma när du är förberedd.
Innan behandlingen inleds kommer du få möjlighet att använda smärtlindrande kräm på det område som ska behandlas. Denna kräm ska appliceras på området och har full verkan efter ca 15 minuter. Upplevelse av smärta är individuell och en behandling är behagligare att genomföra om smärtan kan dämpas. Injicering av botulinumtoxin brukar inte upplevas smärtsam och behandlingen går fort att genomföra.
Injektionsbehandlingen tar ca 15 minuter att genomföra och via en tunn nål injiceras toxinet in det specificerade området. Direkt efter behandlingen kan en rodnad och svullnad noteras med detta lägger sig inom 1 – 3 dagar. Något blåmärke kan även framträda dagen efter behandlingen och det försvinner av sig självt inom några dagar. Resultatet av behandlingen märks inte förrän efter några dagar och ca 14 dagar efter behandlingstillfället har full effekt uppnåtts.
Dygnet efter behandlingen ska du inte massera området som injicerats eller använda smink/kräm. Du ska inte heller utsätta dig för extrem kyla eller värme, inte heller dricka alkohol eller träna. Effekten av behandlingen håller ca 3 månader och för att uppnådd effekt ska bibehållas bör ett återbesök för påfyllning göras då. Många kunder upplever att tiden mellan injektionstillfälle och minskad effekt ökar relaterat till antal upprepade injektionstillfällen. Det finns de kunder som efter en tid med botulinumtoxin bara upprepar behandlingen var 6:e månad.
Vid de första behandlingstillfällena bokas återbesökstid för uppföljning av resultatet. Du kommer då få möjlighet att ställa frågor och en viss justering av det behandlade området kan göras. Genom uppföljning av de första behandlingstillfällena kommer en behandlingsplan upprättas, vilket ger en god insikt i den individuella behandling just du behöver för att uppnå resultat.

 

Har du frågor är du varmt välkommen att ringa eller mejla, om du vill boka online kan du göra det här:

 

KONTAKTA OSS     BOKA ONLINE